DİYABET, HİPERTANSİYON, OBEZİTE, HİPERLİPİDEMİ PANELİ
 • Tip 2 diyabet kılavuzlarının tedavi algoritmaları ışığında olgu örnekleri ile bireyselleştirilmiş antidiyabetik ilaç seçimi
 • Teknolojinin Tip 2 diyabet yönetimine getirdiği yenilikler
 • Hipertansiyon başlangıç tedavisinde olgu örnekleri ile bireyselleştirilmiş antihipertansif ilaç seçimi
 • Sekonder korumada antihiperlipidemik ilaç seçimi, akut dispneli hastaya yaklaşım
 • Obezitenin farmakoterapisinde güncel durum

HEMATOLOJİ PANELİ
 • Benign hematolojide yenilikler
 • COVID-19 ve immün plazma kullanımı

NEFROLOJİ PANELİ
 • Üriner enfeksiyonlar, kimleri ne zaman ve nasıl tedavi edelim?
 • İdrar tahlilinin yorumlanması

GERİATRİ PANELİ
 • Erişkin aşılama önerileri
 • Yaşlıda preoperatif değerlendirme

ROMATOLOJİ PANELİ
 • Göz bulguları ile gelen hastaya yaklaşım
 • Akciğer bulguları ile gelen hastaya yaklaşım
 • Nörolojik bulgular ile gelen hastaya yaklaşım

KARDİYOLOJİ PANELİ
 • EKG’nin dili
 • Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş kalp yetmezliğine nasıl tanı koyalım ve nasıl tedavi edelim?

ONKOLOJİ PANELİ
 • Onkoloji hastalarının akut böbrek hasar nedenleri ve önlenmesi
 • Kanser hastalarında beslenme ve kansere bağlı kaşeksi

GASTROENTEROLOJİ PANELİ
 • Celiac ve non-celiac gluten duyarlılığı
 • Besin intoleransı mı, besin alerjisi mi?
 • Asitli hastaya güncel yaklaşımlar

COVID-19 PANELİ
 • COVID-19 pandemisine genel bakış; semptom – bulgular ile tanı süreci
 • COVID-19 hastasının klinik ve laboratuvar değerlendirilmesi, tedavisi ve sonrası
 • COVID-19 pnömonisi ve radyolojik değerlendirilmesine genel yaklaşım
 • COVID-19’da akılcı ilaç kullanımı ilkeleri

ENDOKRİNOLOJİ PANELİ
 • Hirsutizm
 • Endokrin bozucuların insan vücuduna zararları

YOĞUN BAKIM PANELİ
 • PEG ile enteral besleme yöntemleri, başarısı ve komplikasyonları: Bir üniversite hastanesi ekibinin son 10 yıllık deneyimi
 • Kritik hastada yüksek doz vitaminler yararlı mı zararlı mı?( Marick kokteyli)

GEBELİK VE DAHİLİ PROBLEMLER PANELİ
 • Gebelik ve hipertansiyon
 • Gebelik ve karaciğer
 • Gebelik ve tiroid
 • Gebelik ve diyabet
 • Gebelik ve enfeksiyonlar

Copyright - 10. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması
LookUs & Online Makale